18.12.20

ΜΑΥΒΕ ΝΟΤ ΙΝ ΤΙΜΕ...

... from  Someday at Christmas:

Stevie Wonder-Someday At Christmas - YouTube

1 comment:

Άιναφετς said...

Τα πάντα έχουν τον καιρό τους.